Jęczmień

Jęczmień Jęczmień to rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw); ok. 28 gat. jednorocznych lub wieloletnich roślin zielnych występujących w różnych strefach klim.; źdźbło wys. 60-100 cm; liście lancetowate, dość szerokie; kłos ma na każdym wcięciu osadki kłosowej po 3 wąskie, jednokwiatowe kłoski, o drobnych plewach i dużych ościstych plewkach; owocem jest ziarniak oplewiony o plewce niezrośniętej z ziarniakiem lub ziarniak nieoplewiony (orkisz). W Polsce rosną dziko 2 gat.: jęczmień płonny, H. murinum i jęczmień żytni, H. nodosum, o łamliwych osadkach kłosowych. Jako zboże uprawia się 1 gat., jęczmień zwyczajny, H. vulgare, H. sativum. Na podstawie liczby kłosków na pięterku osadki kłosowej gat. ten dzieli się na 5 podgat lub odmian bot.: jęczmień wielorzędowy, jęczmień dwurzędowy, jęczmień pośredni, jęczmień dwurzędowy endemiczny, jęczmień labilny zmienny. Uprawiane w Polsce odmiany jęczmienia dwurzędowego należą do grupy bot. nutans, a jęczmienia wielorzędowego do ościstych jęczmieni czwartorzędowych; jęczmień nagi ma odmiany wielo- i dwurzędowe.