Sad w grudniu

Sad w grudniu W grudniu należy powtórnie sprawdzić szczelność płotu okalającego sad. Jeśli drzewa nie są zabezpieczone płotem przed niepożądanymi gośćmi należy właśnie teraz zastosować osłony z papieru lub po prostu rozwiesić na gałęziach kawałki mydła toaletowego. Ten prosty sposób zabezpieczy nasze drzewa przed ogryzaniem przez zające czy sarny nawiedzające sad w czasie zimy w poszukiwaniu jedzenia. W pobliżu drzew i krzewów owocowych lubią zimować popularne gryzonie takie jak nornice czy myszy. Potrafią one spowodować dość poważne szkody w korzeniach drzew i krzewów. Aby się ich pozbyć należy wyłożyć zatrute ziarno, ale w ten sposób, aby nie miały do niego dostępu ptaki. Aby zabezpieczyć drzewa przed słońcem w grudniu należy ich pnie pomalować wapnem. Zapobiegnie to nagrzewaniu się pni w ciągu dnia i ich przemarzaniem nocą. Bielenie wykonuje się w dni, kiedy mróz ustępuje i należy powtarzać przez całą zimę w okresach, gdy temperatura wzrasta. W grudniu usuwa się również zaschnięte owoce tak zwane mumie. Również w tym czasie należy zadbać o ptaki.